Wyszukiwarka
Szukaj"Łukasz" inaczej Wektor - Strzała
    jakości energi elektrycznej
Nagroda w Konkursie Łuczniczym


Bystre 2006 - Galeria Zdjęć

Lumen Energia - prezentacja


Nowa jednostka miar - WATOLUMEN

Definicja:
(słownie: jeden watolumen) - to jednostka mocy energii uśmiechu człowieka wyrażona w funkcji dmuchu i huhu, określona jako sprzężenie uśmiechu, który wyzwala cewki policzkowe do magnetyzmu serc radosnych oraz szczęśliwych indukcji wspólnego tworzenia spraw i biznesu oszczędzającego energię elektryczną i czas człowieka.Firma Innowacyjno Wdrożeniowa LUMEN

                             

                             

 

Prezentacja zbiornika Bieżanów - nadzór inwestorski jako inżynier kontraktu


Kliknij aby zobaczyć ofertę Kliknij aby zobaczyć ofertę
>>>>referencje.pdf<<<<

Inteligentne oświetlenie LED - realizacja Orlen Oil Trzebina


Projekt, który wykonała nasza firma dotyczył modernizacji instalacji oświetlenia w  obszarze Magazynu Wyrobów Gotowych - magazynu wysokiego składowania i wiaty w  Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Trzebini.

Realizacja prac miała na celu zapewnienie parametrów oświetlenia miejsc pracy w  pomieszczeniach magazynu i wiaty z wymaganiami normatywnymi, przy zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych i dostosowanych do specyfiki i obecnej organizacji pracy każdego z obszarów. Projekt zakładał wymianę opraw oświetleniowych na wersje LED oraz instalacje kompleksowego systemu sterowania oświetleniem w  oparciu o  automatykę DALI.

Rys.1 Hala Magazynowa Wysokiego składowania, rozmieszczenie oświetlenia

W zakres prac przewidzianych w projekcie wchodziły:

Koncepcja techniczno-ekonomiczna, Projekt wykonawczy, Nadzór Autorski, w tym

 • koncepcja 3 wariantowa, uzgodnienie z Zamawiającym i przygotowanie danych technicznych dla przetargu na Wykonawstwo;
 • dobór opraw oświetlenia LED - dobrano oprawy firmy ES-System z grupy COSMO, rozważano oprawy z świetlówek T-5 oraz obszarów i scen oświetlenia ogólnego, komunikacyjnego, kompletacji i awaryjnego;
 • prefabrykacja i montaż nowych rozdzielnic;
 • przygotowanie aplikacji programowych(sterowanie, wizualizacja);
 • wykonanie dostaw materiałów i urządzeń;
 • montaż konstrukcji wsporczych opraw, przycisków i czujników;
 • montaż tras kablowych;
 • montaż okablowania, pomiary izolacji;
 • uruchomienie instalacji oświetlenia;
 • optymalizacja programu – dopasowanie czasów opóźnień, wstępnego wysterowania opraw odpowiadającego założonym warunkom oświetleniowym 20lx, 150lx, 300lx;
 • wykonanie testów i pomiarów w tym ochrony przeciwporażeniowej, zużycia energii, natężenia oświetlenia wg. siatki pomiarów.

Rozmieszczenie i parametry oświetlenia zaprojektowano zgodnie z obowiązującą normą: PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach dotyczące następujących parametrów oświetlenia:

 • Natężenie oświetlenia

W dobranych oprawach można płynnie zmieniać wartość strumienia świetlnego - wybrano typ opraw z możliwością nieograniczonego wyboru poziomów oświetlenia - został wykorzystany cyfrowy, magistralny system sterowania oświetleniem DALI. Oprawy udostępniają ponadto informacje diagnostyczne o ew. uszkodzeniu źródła światła oraz aktualnych parametrach pracy. Jednostką sterującą pełni w systemie sterownik WAGO wyposażony w moduły wago.

System ten współpracuje z oprogramowaniem wizualizacyjnym co pozwala wyświetlać informacje o aktualnym stanie pracy poszczególnych opraw jak też stanach awaryjnych. Sterownik wyposażony jest w serwer web umożliwiający wizualizację stanu oświetlenia poprzez sieć komputerową. Sterownik wyposażony jest także w  oprogramowanie umożliwiające swobodne wprowadzanie nowych scen świetlnych, ponowne nowe grupowanie opraw czyli optymalizację działania oświetlenia – z poziomu sterownika. Dla każdej grupy opraw ustawienie % wysterowania dla uzyskania założonych parametrów oświetlenia przez menu w programie sterownika – optymalizacja podczas prac rozruchowych.

Rys.2 Wizualizacja i program sterujący oświetleniem

System DALI pozwala określić automatycznie zachowanie się opraw w określonych sytuacjach – po załączeniu zasilania, po przerwaniu komunikacji z systemem, po zmianie poziomu wysterowania.

System pozwala na kompleksowe sterownie oświetleniem, między innymi:

 • wykrycia ruchu na hali, poprzez wzbudzenie czujników PIR rozmieszczonych na hali. Czujniki te również są wyposażone w czujnik natężenia oświetlenia – jeżeli poziom oświetlenia naturalnego jest wystarczający, oświetlenia nie zostanie załączone (światło zewnętrzne). Oświetlenie pozostaje załączone przez np.15s (czas opóźnienia ustawiony na czujnikach) od momentu zaniku ruchu w strefie zadziałania czujników;
 • załączone oświetlenia po naciśnięciu jednego z przycisków zainstalowanych w  pomieszczeniu na zadany w systemie czas(np. 15 min);
 • załączenie oświetlenia w momencie wykrycia wjazdu/wejścia obiektu/osoby na halę. Poprzez przejście przez zainstalowane bariery świetlne Przy bramach wjazdowych. Podczas wjazdu np. wózka przerwanie wiązki skutkuje wykonaniem jednego ze sterowań oświetlenia;
 • uruchamianie oświetlenia strefami;
 • uruchamianie oświetlenia podstawowego w zadanym okresie czasu(np. godzin pracy) i zwiększanie natężenia po wykryciu ruchu.

Dzięki użyciu tzw. „scen świetlnych” możliwe jest programowanie złożonych zachowań podczas sterowania oświetleniem. Dla lepszego zobrazowania możliwości sterowania inteligentnym oświetleniem, poniżej opis jednej ze scen świetlnych wykorzystywanych na hali magazynu wysokiego składowania Orlen Oil Trzebina.

„Oświetlenie w korytarzu pod regałem na hali uruchamiane będzie strefami, sygnałami z czujek umieszczonych pod regałami (radialne). Czujki na granicach korytarza wykonano typu kurtynowego, aby nie reagował na ruch w obszarze komunikacji (czujniki zasilane napięciem 24VDC z zasilacza 230/24VDC montowanego w  ich pobliżu. W tym przypadku pobudzenie czujnika ruchu spowoduje zapalenie opraw o  natężeniu 300lx. Zanik ruchu w obszarze czujników spowoduje wyłączenie opraw. Wyłączenie będzie poprzedzone obniżeniem natężenia oświetlenia do 20lx na okres 3s, w tym czasie obsługa może ruchem pobudzić czujniki ruchu i przedłużyć czas działania.”

Uzyskano wszystkie wymagane projektem oszczędności w tym zadowolenie użytkownika. Aktualności z 20.02.2016

 


                             

 

LUMEN - Termowizja


Kliknij aby zobaczyć ofertę

Kliknij aby zobaczyć ofertę

Oferujemy profesjonalne usługi z użyciem kamery termowizyjnej, której szeroka gama zastosowań pozwala na diagnozę poprawnej technologii wykonawstwa w budownictwie oraz na monitorowanie i diagnozowanie poprawnej eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Powyższe pomiary wykonujemy nowoczesną kamerą termowizyjną firmy 'FLIR E50' o  wysokiej klasy czułości termicznej i doskonałych parametrach. Kamera pozwala nam wykrywanie nawet najmniejszych defektów w wykonawstwie budynków, a w energetyce na najdrobniejsze nieprawidłowości w eksploatacji aparatury i urządzeń elektrycznych pod względem poprawnego styku przewodów i szyn lub prawidłowego obciążenia prądowego.


                             

PROFESJONALNY POMIAR CZASU     

Uprzejmie informujemy, że oferujemy profesjonalną usługę pomiaru czasu w różnego rodzaju konkurencjach sportowych. Posiadamy profesjonalny chronometr ZP101 wraz z  systemem fotokomórek oraz wyświetlaczem alfanumerycznym. Oferujemy kompleksową obsługę zawodów sportowych i imprez związanych ze współzawodnictwem.


NOWA OFERTA   
 
Kliknij aby zobaczyć ofertę
AUTOMATYKA - pdf  
    AUDYT ELEKTROENERGETYCZNY - pdf    

Oprogramowanie Lumen-Energia zawiera mechanizmy "on-line" do zbierania, opracowywania, analizowania i wdrażania systemów elektrycznych wielobranżowych (serwerowanie, centra danych, systemów klimatyzacji, przewietrzania itp.) dla celów przygotowania i wcześniejszego monitorowania danych przed działaniem i wnioskowaniem programów certyfikujących typu EPA, HP, IBM. (Portfolio Manager, HP Manager, IBM assistant energy)

więcej...

energystar_405


 

  LUMEN ENERGIA - prosty sposób oszczędzania energii.

LUMEN-ENERGIA - nowoczesny system pozwalający na ciągły monitoring parametrów sieci zasilającej i rozdzielczej zarówno dużych zakładów produkcyjnych jak i małych odbiorców przemysłowych. Dzięki LUMEN-ENERGIA można w prosty sposób monitować oraz racjonalizować zużycie energii elektrycznej, a także wykrywać stany awaryjne w sieci rozdzielczej w początkowej fazie ich występowania.

więcej...


  SPRAWDŹ JAKOŚĆ ENERGII W TWOIM ZAKŁADZIE

            ANALIZY PARAMETRÓW SIECI I JAKOŚCI ENERGII 
            wg wymagań normy PN-EN 50160 i normy IEC61000
                                             

Nasza Firma specjalizuje się w pomiarach parametrów sieci w zakresie jakości energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50160, oraz pomiarach rozpływu mocy w sieci rozdzielczej zakładu. Pomiary prowadzone są w okresie co najmniej 7 dni za pomocą analizatorów parametrów sieci o klasie dokładności 0,2 i 0,5 (posiadamy kilkanaście stanowisk co pozwala na pomiar w wielu punktach systemu jednocześnie) a ich podsumowaniem jest analiza wyników w formie graficznej i opisowej wraz z wykazaniem nieprawidłowości. Na życzenie Klienta opracowujemy plan działań naprawczych wraz z analizą ekonomiczną, których celem jest zwiększenie oszczędności energii oraz eliminacja niekorzystnych zjawisk jakie zostały stwierdzone w analizie. 
 
 
O skutkach złej jakości energii elektrycznej możesz przeczytać TUTAJ
UWAGA: Istnieje możliwość przeprowadzenie wstępnych nieodpłatnych pomiarów i oględzin (jednodniowa wizyta) po wcześniejszym określeniu terminu i warunków.
W sprawie analiz i pomiarów prosimy o kontakt e-mail: sekretariat@e.krakow.pl

Pomiary specjalistycznym analizatorem parametrów  klasy A.

Posiadamy przenośny Analizator parametrów sieci  klasy   A dla pomiarów napięcia, który umożliwia prowadzenie pomiarów zarówno całych zakładów jak i pojedynczych maszyn w zakresie jakości i zużycia energii oraz umożliwia rejestracje profili obciążenia. Analizator umożliwia rejestrowanie zapadów napięcia o czasie trwania od 10ms oraz pomiar harmonicznych prądu i napięcia rzędów do 50. W  określonych   zastosowaniach   niezbędny   do   negocjacji z   Zakładami Energetycznymi.....FLUKE-LEM   808 

więcej...

  Przekonaj się, że i TY możesz zaoszczędzić energię elektryczną

Pojęcie "oszczędności użytkowania energii elektrycznej" w projektowaniu jest trudnym i bardzo często nieuwzględnionym elementem działań projektantów, inwestorów i dystrybutorów. Na wybranych zagadnieniach pokazano w artykule jak błędne decyzje mogą narazić na straty i koszty. Łańcuch błędnych decyzji podejmowanych w  procesie inwestycyjnym i  remontowym dla każdego zadania jest nierozerwalnie związany z  pierwszymi danymi technicznymi w sprawie energii elektrycznej.

  więcej...

 

 

Masz taryfę B23 i koszt energii Ci doskwiera?

I strefa 7-13 - wzrost ceny ok. 53%
II strefa 16-21 - wzrost ceny ok. 33%
III strefa - nocna - wzrost ceny ok. 42%

Idealnym ratunkiem dla Firmy jest skorzystanie z nowych usług

- oszczędzamy z Państwem nawet ok. 40% zużycia energii.

 

  SKLEP INTERNETOWY - NOWE PRODUKTY !!!

A jak z teorii do praktyki przejść szybko ??
  Taką możliwość stwarza nasz sklep internetowy...

Multimetry, mierniki cęgowe, analizatory, kalibratory - to wszystko w  naszym sklepie...

  Zapraszamy do zapoznania się z  ofertą... 
 


  Oszczedzanie energii elektrycznej, prad elektryczny, prąd elektryczny, oszczędzanie prądu, pomiary elektryczne, zużycie energii elektrycznej, oszczędność, sieci teleinformatyczne, teleinformatyka, badanie jakości energii elektrycznej, energia, audyt energetyczny, audyty, termomodernizacja, elektroenergetyczne


 

    

Copyright © 1991-2007 Lumen.com.pl All Rights Reserved