Wyszukiwarka
Szukaj"Łukasz" inaczej Wektor - Strzała
    jakości energi elektrycznej
Nagroda w Konkursie Łuczniczym


Bystre 2006 - Galeria Zdjęć

Lumen Energia - prezentacja


Nowa jednostka miar - WATOLUMEN

Definicja:
(słownie: jeden watolumen) - to jednostka mocy energii uśmiechu człowieka wyrażona w funkcji dmuchu i huhu, określona jako sprzężenie uśmiechu, który wyzwala cewki policzkowe do magnetyzmu serc radosnych oraz szczęśliwych indukcji wspólnego tworzenia spraw i biznesu oszczędzającego energię elektryczną i czas człowieka.Urządzenia

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

 

 

Urządzenia używane przez nas do pomiarów.

W opracowaniach korzystamy z następujących przyrządów pomiarowych między innymi :
 • Analizatory sieci SATEC typu PM171EH;PM 172EH;PM295EH i PM130EH
 • Analizatory sieci Schneider-Electric typu PM800;PM850;CM4000
 • Pirometr Raytec trójpunktowy, ciągły pomiar MX 4 + RS232
 • Pirometr Raytec jednopunktowy, jednostkowy
 • Miernik MIE 500
 • Miernik MIC 2500
 • Miernik uniwersalny true RMS FLUKE
 • Kleszcze pomiarowe Deatza do 3000 A oraz do 10000 A
 • Oscyloskop 2 kanałowy
 • Wilgotnościomierz i termometr laboratoryjny VAISALA
 • Miernik sygnału satelitarnego DSM100

Główne cechy analizatora parametrów sieci PM 130.

 • Bardzo dobra klasa dokładności - 0,2 / 0,3 %
 • Znikoma moc pobierana z przekładników prądowych 0,2 VA
 • Wytrzymałość na przepięcia ( izolacja galwaniczna - również wyjść do komunikacji z komputerem ) - 5,5 kV !!!
 • Temperatura pracy -20 / + 60 oC
 • Obudowa przemysłowa IP 65
 • Bardzo duże możliwości programowania i sterowania innymi urządzeniami , alarmami , procesami ... ,
 • Łatwość zmiany oprogramowania i zestawów rejestrowanych zakłóceń przez sieć komputerową umożliwia zmianę sposobu wyzwalania rejestracji w celu analizy innych zjawisk i oceny stanu innych urządzeń w układzie energetycznym FAP
 • Rejestry zdarzeń , przekroczeń stanów itp.,
 • Rejestry wielkości min. / max / śred.
 • Rejestracja harmonicznych do 50 (PM 295)
 • Określenie kierunku pochodzenia harmonicznych
 • Rejestracja przepięć , przetężeń , i kilkudziesięciu innych ważnych parametrów we własnej nieulotnej pamięci RAM
 • Zegar czasu rzeczywistego umożliwiający określenie dokładnej daty i czasu wystąpienia zarejestrowanego zakłócenia
 • Wysoka niezawodność dzięki rejestracji do wewnętrznej pamięci - a nie do koncentratora
 • Szeroki zakres napięć zasilających ( 80 - 300 V AC i DC ) - obniża wrażliwość analizatorów na spadki napięcia zasilającego - możliwość zasilania z sieci prądu stałego
 • Wiele funkcji przydatnych po nowelizacji Prawa Energetycznego w części dotyczącej opłat za wyższe harmoniczne i inne zakłócenia.
 • Szereg wyjść sterujących innymi urządzeniami ,
 • Szereg wyjść alarmowych - swobodnie programowanych,
 • Możliwość obliczania prądu upływu sieci kablowej - a co za tym idzie wczesnego wykrycia przebić izolacji tych kabli.

PM 171 - Miernik i rejestrator parametrów sieci

 • Kwadratowy miernik do okrągłego otworu...
 • Galwaniczna izolacja wejść i wyjść !,
 • Wytrzymuje przepięcia do 5,5 kV !
 • Max trwałe napięcie pomiarowe 690 V !
 • Duża dokładność 0,25% / 0,5 % ,
 • Mierzy harmoniczne ( THD ) oraz TDD ,
 • Rejestruje dane i zakłócenia ,
 • Może sterować procesami i innymi urządzeniami,


Wiele zastosowań jednego multimetru :
Konfiguracja połączeń
Wejścia
Komunikacja
 • Trójkąt
 • Gwiazda
 • Układ Arona i inne
 • Przekładniki prądowe
 • Przekładniki napięciowe
 • Lub bezpośrednio do 690 V
 • RS 232 , RS 422 , RS 485
 • Modbus , DNP 3.0 , ASCII
 • Przypisywalne rejestry

Programowalne wejścia i wyjścia stanu , alarmów i sterowania :

 • Wejścia impulsowe programowalne
 • Wyjścia impulsowe programowalne ( przekaźniki )
 • Wyjścia analogowe programowalne
 • Możliwość synchronizacji z okresem 15 min. mocy umownej ,
 • Wyjścia impulsowe z liczników energii P,Q,S.
Wewnętrzna pamięć 512 kB i zegar z kalendarzem rocznym.
 • Rejestracja danych w czasie ,
 • Określenie wzrostu lub spadku wielkości ,
 • System rejestracji zakłóceń i przekroczeń wielkości zadanych,
 • Programowalne działanie w funkcji czasu w kalendarzu rocznym ,
WŁASNOŚCI OGÓLNE :

Pomiary :
 • Pomiar wartości rzeczywistych skutecznych (true RMS ) do 15 harmonicznej ,
 • Ponad 80 parametrów sieci dostępnych na panelu czołowym ,
 • Ponad 100 parametrów sieci dostępnych poprzez RS na komputerze PC,
 • Czterokwadrantowy pomiar mocy , energii i współczynnika mocy ,
 • THD i TDD mierzone wg. normy IEEE-519
 • Wewnętrzna pamięć 512 kB ( 60 dni rejestracji 18 parametrów co 15 minut )
 • Pomiar czasu użycia dla 8 rejestrów energii ,
 • Pomiar energii w 16 programowalnych rejestrach ( P,Q,S - dowolne strefy czasowe i dni tygodnia )
 • Możliwość obliczania wartości mocy zakumulowanej lub średniej ,
Instalacja i podłączenie :
 • Możliwość ustawienia dowolnych przekładni prądowych i napięciowych ,
 • Wszystkie standardy połączenia ( gwiazda , trójkąt , układ Arona i inne ) ,
 • Montaż w otworze okrągłym Ć = 4" lub kwadratowym 92x92 mm wg DIN.
Wejścia / wyjścia :
 • Dwa wejścia stanu / impulsowe,
 • Dwa wyjścia przekaźnikowe - programowalne dla większości mierzonych parametrów , stanów alarmowych , zakłóceń lub jako wyjścia impulsów z pomiaru energii P,Q,S.
 • Możliwość zewnętrznej synchronizacji ze wskaźnikiem mocy zakumulowanej / umownej / szczytowej.
 • Dwa wyjścia analogowe w pełni programowalne ( do sterowania innymi urządzeniami ),
 • Możliwość podłączenia rozszerzenia AX 7 o następne programowalne wyjścia analogowe
Komunikacja :
 • RS 232 - RS 422 - RS 485 do wyboru przez użytkownika,
 • Modbus /ASCII lub DNP3.0/ASCII
 • Przypisywalne rejestry dla Modbus i DNP3.0 (Redukuje użycia dużej ilości rejestrów w programie komunikacyjnym )
Panel czołowy :
 • Liniowy wskaźnik obciążenia - bargraf,
 • Menu konfiguracyjne dostępne z panelu,
 • Zabezpieczenie hasłem,
 • Dioda kontrolna dla impulsów zliczania energii
 • Diody kontrolne komunikacji (Nadawanie / Odbiór)
 • Jednoczesne wyświetlanie 3 wielkości na jasnym wyświetlaczu LED
 • Odczyt energii na 6 cyfrach ( dla kilo i Mega )
 • 16 programowalnych wyzwalaczy dla alarmów, rejestracji zakłóceń i rejestracji zdarzeń.
 • Niezależne programowanie załączenia i wyłączenia przekaźników ,
 • Niezależne programowanie opóźnień w załączaniu i rejestracji,
 • Możliwość wielu różnych akcji po zadziałaniu wyzwalacza : - zamknięcie lub otwarcie styków przekaźnika,
                - start / stop rejestracji danych do pamięci ,
                - zapisanie w pamięci rodzaju zdarzenia i daty / godziny ,
                - zwiększenie / zmniejszenie stanu odpowiedniego licznika ,
                - zresetowanie stanu wielkości max , min i innych.


Praca w systemie komputerowym :
 • Łatwość współpracy z systemami SCADA monitorowania parametrów sieci , energii dzięki wbudowanym protokółom Modbus,ASCII,DNP3.0
 • Możliwość zdalnego odczytu i zapisania na dysku dowolnych parametrów ,
 • Możliwość zdalnej konfiguracji wszystkich mierników i rejestratorów,
 • Możliwość wykorzystania do ostrzegania , rejestracji i sterowania innymi urządzeniami.
Wiele możliwości przesyłania danych :
 • Bezpośrednio - kablem RS
 • Światłowodem ,
 • Przez sieć energetyczną na częstotliwości nośnej
 • Przez modem radiowy,
 • Przez modem telefoniczny Dial-up.
OPROGRAMOWANIE :

Miernik serii 171 jest wyposażony w oprogramowanie PCOM Test umożliwiające :
 • zdalną konfigurację wszystkich parametrów miernika ,
 • ustawienie alarmów i wyzwalaczy,
 • obserwację wskazań w czasie rzeczywistym.
 • Programy takie jak : PowerCom Plus i Power Look Służące do rejestracji parametrów , archiwizacji danych , tworzenia wykresów , trendów , zdalnego alarmowania itp. dostępne są za dodatkową opłatą.
 • 80 parametrów sieci na dostępnych na wyświetlaczu:
 • 3 pola odczytowe zrealizowane na przemysłowych wyświetlaczach LED o dużej jasności
 • Jednoczesne wyświetlanie 3 parametrów - ułatwia ocenę równomierności obciążenia faz,
 • Programowalny czas odświeżania danych na wyświetlaczu od 0,1 sekundy do 10 sekund,
 • Minimalna liczba przycisków na klawiaturze foliowej,
 • 6 cyfrowy odczyt energii,
 • Programowalny liniowy wskaźnik obciążenia - bargraf ,
 • Wskaźniki transmisji (Nad / Odb) w postaci diod LED ,
 • Wskaźnik impulsów zliczania energii ,
 • Możliwość konfiguracji z klawiatury: - układ sieci ( gwiazda , trójkąt ... )
                - przekładnie przekładników ,
                - sposób i protokół komunikacji ,
                - maksymalne wartości energii - odczyt i zerowanie,
                - możliwość lub blokada lokalnego zerowania ,
                - zabezpieczenie hasłem ,
                - ustawienie parametrów wejść i wyjść analogowych i cyfrowych ,
                - data i czas ( wersja PM 171 E )

Analizatory układu zasilania. PM 295

PM 295 dodatkowo (w stosunku do PM 171)zawiera m.in.:

1. Rejestrator zakłóceń :

Dzięki próbkowaniu 32/128 próbek na każdy okres sieci można wykryć , a także zarejestrować np:

 

 • przepięcie ,
 • przetężenie ,
 • zwarcie ,
 • przebicie kabla sn
 • i inne zjawiska o czasie trwania znacznie krótszym od okresu sieci.

Rejestrujemy jednocześnie 6 kanałów analogowych czyli 3 prądy i 3 napięcia - zatem mamy możliwość synchronicznego obejrzenia zarejestrowanych krzywych.

Jak przystało na analizator przemysłowy urządzenie ma funkcję pretriggera - czyli rejestruje kilka okresów wcześniej niż wystąpiło zakłócenie - mamy więc stan przed-w czasie - i po zakłóceniu 2. Rejestrator harmonicznych :

PM 295 mierzy , a w przypadku potrzeby i odpowiedniego zaprogramowania rejestruje nie tylko THD , ale i poszczególne harmoniczne do 50 ! , we wszystkich prądach , oraz w napięciach. Na poszczególne parametry , w tym również i na harmoniczne - dowolne - w tym te które Państwo wybiorą - można ustawić progi , po przekroczeniu których urządzenia wykona jakąś akcję tzn. np:

 • wysteruje przekaźnik wyjściowy ,
 • poda impuls na wyjście alarmowe ,
 • zapoczątkuje rejestrację parametrów RMS ( wybranych prądów , napięć , mocy ), zapoczątkuje rejestrację harmonicznych ( dowolnych - nie koniecznie tych które ustawione są na wyzwalanie ) ,
 • zapoczątkuje rejestrację wartości chwilowych - czyli krzywych prądów i napięć
3. Analizator kierunku pochodzenia harmonicznych :

W związku z tym że analizator PM 295 oblicza zarówno moduł , jak i fazę poszczególnych harmonicznych - oprogramowanie z nim współpracujące określa jaka wartość poszczególnej harmonicznej przedostała się z SYSTEMU Elektroenergetycznego , a jaka część jest dziełem odbiorników nieliniowych zainstalowanych w mierzonym OBIEKCIE.

Jest to unikalna własność aparatu która zostanie doceniona w ciągu kilku miesięcy , kiedy to wprowadzone zostaną opłaty za przekroczenie poziomu harmonicznych pobieranych ze wspólnej sieci .

4. Energię może rejestrować w 16 układach taryfowych

Bogate możliwości oprogramowania zarówno wyzwalania rejestracji , jak i pomiarów i sterowania czynią PM 295 urządzeniem niezbędnym w polach zasilających i ważniejszych polach odpływowych współczesnego systemu zasilania.

Łatwa zmiana konfiguracji - możliwość jej zapisu w pliku i zdalnego przesłania do analizatora - ułatwia znacznie diagnozowanie nieprzewidzianych zdarzeń w sieci - gdyż na krótki okres możemy tak zmienić konfigurację wyzwalaczy i rejestratorów , aby uchwycić zjawiska ignorowane podczas normalnej pracy systemu zasilania.

Analizator układu zasilania C 191 HM. Multimetr i analizator harmonicznych:

 • Pomiar do 53 harmonicznej, parzyste i nieparzyste THD, TDD i K-factor w każdej fazie
 • 8 przekaźników
 • 16 niezależnych wyzwalaczy lub alarmów


Power Meter, seria 800

W pojedynczym module o małych wymiarach 96 x 96 mm zawierają wszystkie zaawansowane funkcje potrzebne do nadzoru instalacji elektrycznej. Duży i bardzo czytelny ekran umożliwia jednoczesna obserwację danych z trzech faz i z przewodu neutralnego. Antyodblaskowy i odporny na zarysowania wyświetlacz, zawiera intuicyjny interfejs z kontekstowym menu. Innowacyjne podświetlenie o białej barwie oraz zastosowanie dużych liter powodują, że odczyt staje się wyjatkowo łatwy, nawet w warunkach słabego oświetlenia czy małego kąta odczytu.

 

Mierniki serii 800 zawierają w standardzie port do komunikacji RS 485, wejście logiczne, wyjście logiczne, pomiar współczynnika zawartości wyższych harmonicznych (THD) oraz alarmy.

Mierniki PM820 i PM850 sa wyposażone dodatkowo w pamięć wewnętrzną do zapisywania dzienników z danymi, umożliwiają także analizę poszczególnych harmonicznych w prądach i napięciach. Miernik PM850 umożliwia dodatkowo rejestrowanie przebiegów.

Zastosowanie :

 • Pomiary w rozdzielnicach elektrycznych.
 • Podlicznik / alokacja kosztow / weryfikacja faktur.
 • Zdalny nadzór instalacji.
 • Analiza jakości energii.
 • Optymalizacja kontraktu na zakup energii oraz optymalizacja obciążeń.
Charakterystyka :
 • Bardzo jasny i czytelny wyświetlacz, o dużych rozmiarach.
 • Jednocześne wyświetlanie wielu wskazań na antyodblaskowym i podświetlanym białym światłem ekranie.
 • łatwość obsługi
 • Intuicyjna nawigacja przy wykorzystaniu kontekstowego menu.
 • Duże możliwości, zwarta budowa
 • Komunikacja Modbus i wbudowane We/Wy w obudowie o zredukowanych wymiarach (96 x 96 x 70 mm).
 • Analia harmonicznych
 • Monitorowanie amplitud i kątów dla poszczególnych harmonicznych, co umożliwia diagnozowanie instalacji.
 • Pamięć wewnętrzna
 • Składowanie w nieulotnej pamięci istotnych informacji dotyczących pomiarów i zakłóceń.
 • Klasa 0,5S dla energi według CEI 60687 lub klasa 1 według CEI 61036
 • Podlicznik i alokacja kosztów przy 4-kwadrantowym pomiarze.
 • Modułowy z możliwością rozbudowy
 • Dodatkowe moduły We/Wy(1) w opcji oraz możliwość aktualizacji firmware'u rozszerzającego funkcjonalnośc.
 • Wykresy trendów oraz wartości oczekiwanych w najbliższym czasie
 • Szybki dostęp do danych historycznych i spodziewanych, określanych na podstawie ostatnich pomiarów dla ułatwienia podejmowania celnych decyzji.

MIC2500 - miernik izolacji 2.5kV

Cyfrowy miernik rezystancji izolacji MIC-2500 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji l inii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych, może być stosowany również w telekomunikacji. Miernik umożliwia pomiar napięć stałych i przemiennych oraz niskonapięciowy pomiar małych rezystancji.

 

Wszystkie wejścia pomiarowe wyposażone są w układy zabezpieczające miernik przed uszkodzeniem na skutek przypadkowego pojawienia się napięć sieciowych. Miernik posiada zatwierdzenie typu GUM nr RP T 01 132

Informacje podstawowe:

 • napięcia pomiarowe wybierane w zakresie 50..2500V co 10V
 • pomiar rezystancji izolacji do 1,1T? (1100G?)
 • wskazywanie prądu upływu
 • automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych
 • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
 • bezpośredni pomiar jednego lub dwóch współczynników absorpcji
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające
 • apamiętywanie ustawionych wartości napięcia pomiarowego i czasów T1, T2 i T3
 • pomiar napięć stałych i przemiennych (dostępny także w pozycji RISO/IL przed pomiarem rezystancji izolacji)
 • pomiar rezystancji niskim napięciem
 • pomiar ciągłości obwodu prądem o wartości do 200mA
 • szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 50?
 • pamięć 999 wyników pomiarów i możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera PC
 • zasilanie pakietem akumulatorów (niskie koszty eksploatacji)
 • sygnalizacja stopnia naładowania akumulatorów
 • wbudowany układ automatycznego ładowania wewnętrznych akumulatorów z zasilacza zewnętrznego (w komplecie z przyrządem), zapewniający optymalne ich wykorzystanie i przedłużoną żywotność
 • samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF)
 • ergonomiczna obsługa
 • podświetlany wyświetlacz

Miernik instalacji elektrycznych Sonel MIE 500

Miernik MIE-500 jest nowoczesnym, wysokiej jakości przyrządem pomiarowym, przeznaczonym zarówno dla elektroinstalatorów jak też dla służb energetycznych firm wykonujących duże ilości pomiarów.

 

Miernik charakteryzuje się prostotą obsługi, różnorodnością funkcji pomiarowych oraz możliwością komputerowej obróbki wyników pomiarów. Zastosowana funkcja "AUTO" znacznie upraszcza i przyspiesza wykonywanie pomiarów zabezpieczeń różnicowoprądowych. Zakres zastosowań miernika MIE-500 obejmuje sieci TN-C, TN-S, TN-C-S, TT prądu przemiennego o napięciu znamionowym UL-N równym 220 i 230V oraz częstotliwości znamionowej 50Hz Mierniki posiadają zatwierdzenie typu GUM nr RPT 01 159 Funkcje miernika pomiar impedancji pętli zwarcia i obliczanie prądu zwarciowego pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych typu AC i A funkcja automatycznego kompleksowego pomiaru parametrów wyłącznika różnicowoprądowego kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika:

- sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego)
- jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny)
pomiar wyłączników różnicowoprądowych zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych I?n=10, 30, 100, 300 i 500mA
pomiar prądu wyzwalania wyłącznika
pomiar czasu zadziałania wyłącznika, przy prądach 0,5; 1; 2; 5 x I?n
pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłącznika
pomiar rezystancji uziemienia bez wyzwalania wyłącznika
szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE
wybór napięcia bezpiecznego na poziomach 25 i 50V a dla wyłączników selektywnych dodatkowo 12,5V
funkcja woltomierza napięć przemiennych 0..253V
wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku oraz ich automatyczna zamiana w mierniku
sygnalizowanie zużycia baterii
pamięć do 500 kompletów wyników pomiarów (ponad 10 000 danych)
możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera PC
miernik jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem rezystancji przewodów pomiarowych (oferowanych przez SONEL S.A.) o długościach:
- przewód fazowy L: 1,2m; 5m; 10m; 20m (długość wybierana z klawiatury);
- przewód zerowy PE/N: 1,2m;
możliwość pomiarów pętli zwarcia z użyciem przewodu pomiarowego zakończonego wtyczką sieciową.


Zestaw pomiarowy Fluke 189 PLUS Pack

Model Fluke 189 - charakterystyka: duża dokładność i rozdzielczość, rozszerzone zakresy pomiarowe, szeroki zakres częstotliwości, podwójny wyświetlacz z bargrafem i podświetleniem, pomiary w trybie true RMS napięć zmiennych i napięć zmiennych ze składową stałą oraz możliwość długotrwałej, automatycznej rejestracji wyników pomiarowych ze znacznikami czasu do 3 dni.

 

Ważniejsze cechy multimetru Fluke 189:

 • pomiary AC i AC+DC w trybie true RMS, pasmo 100kHz,
 • podstawowa dokładność DC 0,025%,
 • podwójny wyświetlacz o dużym kontraście z dwupoziomowym podświetleniem,
 • funkcje Display Hold, Touch Hold i Relative Hold,
 • rejestracja wartości minimalnej, maksymalnej i średniej ze znacznikami czasu,
 • pomiar cyklu pracy i PWM,
 • odczyt temperatury w ° C lub ° F z możliwością wykorzystania termopary typu K,
 • automatyczna rejestracja wyników pomiarowych do 3 dni,
 • CAT III 1000V/CAT IV 600V.Miernik sygnału satelitarnego DSM100

r10813_400

Urządzenie jest przeznaczone dla instalatorów wykonujących instalacje indywidualne, oraz niewielkie instalacje zbiorowe. Pozwala na precyzyjne ustawienie anteny satelitarnej oraz dokonanie pomiarów jakościowych sygnału takich jak:BER, C/N. Miernik nie generuje sygnału DiSEqC, posiada podświetlany wyświetlacz LCD.

Identyfikacja satelity następuje poprzez wpisanie do pamięci miernika danych dotyczących dowolnego transpondera znajdującego się na danym satelicie. Pasek poziomu ułatwia ustawienie anteny. W momencie znalezienia satelity miernik podaje wartość BER (parametr jakościowy). Wyniki pomiarów można zapisać w pamięci miernika. W komplecie z miernikiem znajdują się: ładowarka, kabel do przesyłania danych transponderów z komputera do miernika, oraz płyta CD z programem pozwalającym wprowadzić te dane do komputera.

  Cechy miernika:

 • Prosty graficzny interfejs użytkownika
 • Prosta obsługa – szczególnie ważne dla początkujących instalatorów
 • Możliwość załadowania parametrów dla poszczególnych satelitów z komputera – podłączenie poprzez port szeregowy
 • Duża pamięć umożliwiająca zapisanie parametrów kilkudziesięciu satelitów
 • Wewnętrzny zasilacz do konwertera
 • Generator sygnału 22kHz
 • Wyłączane podświetlenie wyświetlacza
 • Pomiar C/N
 • Wskaźnik naładowania baterii
 • Wbudowany akumulator 8,4V

    

Copyright © 1991-2007 Lumen.com.pl All Rights Reserved